Ömer Kaya

Sabır ve azmin hikayesi olarak Ömer’i özetleyebilirim. *
Ömer Kaya – SmsTork Satış ve Pazarlama Müdürü